Huib Billiet

foto José Manuel Ferrater

(Uit de onuitgegeven bundel “Cubaneando”)

Door een speling van het lot leverde mijn postbode op dezelfde dag drie boeken af: de in Madrid bestelde monografie uit 1922 van Calixto Masó over het Cubaans karakter; het in Miami opgevraagde recente boek van José Boudy over de filosofie van de Cubaan en het fotoboek van Knokkenaar Fabien Raes. Het werk van Masó vertoont alle gebreken van een eerste wetenschappelijke aanzet. Boudy verbetert een aantal gebreken, maar zijn boek is een typisch intellectueel product van de anti-Castro-migrantengemeenschap. Raes, die zich over dit alles niet druk hoeft te maken, vertrouwt op zijn manier enkele karakteristieken van de Cubaanse aard aan het fotopapier toe. Allen proberen iets te vangen dat onvangbaar is en hetzelfde kan gezegd worden van dit relaas.

De Cubaan beschikt over een buitengewoon geheugen en is schrander en intelligent, maar dit alles wordt door zijn impulsieve en kortstondige passies overschaduwd. Hij heeft niet de vereiste capaciteit om te generaliseren. Iets uitdiepen is niet zijn sterkste kant. Zijn denken wordt door oppervlakkigheid gekenmerkt en hij oordeelt in het wilde weg. Boudy is het er niet mee eens. Hij acht het postrevolutionair regime (veertig jaar oud) verantwoordelijk voor de negatieve aspecten van de Cubaanse aard (meer dan honderdvijftig jaar oud). Hij weerspreekt het oordeel dat het eiland weinig filosofen, wiskundigen en essayisten heeft voortgebracht. Ook al zou dit zo zijn, dan zou dat ruim door het aantal schrijvers, redenaars en dichters gecompenseerd worden. Hij ontkent de passie niet, maar ziet er geen negatieve karaktertrek in.

Masó merkt op dat de Cubaan halsstarrig is, zelfs in het besef dat hij ongelijk heeft. Als gevolg van zijn gepassioneerd temperament kan zijn denken onsamenhangend zijn. Daarentegen beschikt de Cubaan over een vruchtbare verbeeldingskracht. Voor Boudy is de Cubaan een spiritueel wezen. Deze spiritualiteit komt voort uit het feit dat hij nooit gedwongen werd de natuur te overwinnen, maar zich slechts heeft moeten aanpassen. In meer dan een opzicht heeft de Cubaan zich aan de natuur gespiegeld en dat leverde hem enkele eigenschappen op: stijfkoppigheid of trots, hardheid, onplooibaarheid. Dat horen we bijvoorbeeld in de volkse uitdrukkingen als ‘somos verticales como la palma’, ‘somos duros como la quiebrahacha’ en ‘somos fuertes como la ceiba’, om slechts bij die drie boomsoorten te blijven. De Cubaan is eerlijk, hartelijk, onbaatzuchtig en gemoedelijk, een door en door goed mens die (veel te) veel vertrouwen heeft. Gedachten vangen in een foto is geen kinderspel, maar Raes heeft – misschien onbewust – zowel de trots, als de gemoedelijkheid in zijn focus weten te grijpen.

Een andere uiting van spiritualiteit wordt in de levensvreugde en het gevoel voor humor weerspiegeld. Slechts enkele minuten in de nabijheid van een Cubaan is voor iemand voldoende om de zon te zien schijnen en het leven lachend aan te kijken. Hoe een Cubaan dat klaarspeelt? Op de eerste plaats via een prikkelend woordgebruik waarvan klankkleur en dynamiek van tientallen andere volkeren te onderscheiden is. Daarenboven beschikt hij over een verlokkelijke lichaamstaal, vol symbolische handbewegingen en spontane aanrakingen van zijn toehoorders.

Een Cubaan heeft geen grote vooruitziende blik, maar geniet op een intense manier van het heden. Het leven is voor hem een wandeling. Slechts één letter onderscheidt het werkwoord pasear, wandelen van pasar, voorbijgaan. De Cubaan kan zijn bestaan moeilijk een tragische zin geven. Uitdrukkingen met een tragisch karakter zijn schaars. Dat hij het leven als een spel opvat, blijkt uit de verwijzingen naar honkbal in de manier waarop sterven wordt verwoord: ‘Colgar el guante’ (de handschoen ophangen), ‘Lanzar la última pelota’ (de laatste bal gooien), ‘Le colgaron un scon’ (hij heeft negen nullen gekregen).

Over de lamlendigheid van de Cubaan zijn heel wat polemieken gevoerd. Masó beschouwt dit als grote oorzaak voor zowat alle sociale en politieke kwalen. In de fotokeuze van Raes komt de verhouding tussen actie en non-actie ongeveer neer op 16/100, maar zelfs de actiefoto’s (Man at work, Daily work, Cezanne) stralen de rust van een stilleven uit. In zijn zoektocht naar de oorzaken van het fenomeen citeert Masó herhaaldelijk Montesquieu, die aan de klimatologische invloed een overdreven belang hechtte. We weten ondertussen al een tijdje dat het tropische klimaat geschikt is voor de meest verheven manifestaties van menselijke activiteit.

Masó komt dan, met uitzondering van de Indianen en de geïmporteerde Chinezen, bij de pre-Cubaanse volkeren terecht. Hij gaat even in op de fanatieke Arabieren, de hooghartige Goten, de koppige Iberiërs, de krijgshaftige Kelten en de op veroveren gebrande Romeinen, om vervolgens de Spanjaard een en ander in de schoenen te schuiven. De etnoloog Fernando Ortiz reikt hem enkele karakteristieken van de Afrikanen aan: lichtzinnig, dansgek, sensueel, bijgelovig, een afkeer hebbend van het abstracte denken, gewelddadig, frivool en babbelziek. De Cubaan praat zonder te handelen. Hij praat veel en doet dat met retorische hoogdravendheid en overdreven gesticulatie. Hij ervaart dat als puur genot. Hij praat tegen zichzelf en tegen de goden. Het ‘palaveren’ neemt een groot deel van de tijd in beslag. Dit brengt ons bij de tijdservaring waarvan Raes ons enkele staaltjes presenteert. Doordat het leven een spel is, wordt tijd als volstrekt onbelangrijk ervaren. De periode tussen twee levenssensaties wordt niet als leeg ervarenfoto Fabien Raes. Tijd verliezen is moeilijk inleefbaar. Haast en ongeduld doden immers het levensgenot. Als een Cubaan ahorita (onmiddellijk) zegt, moet men dat nooit letterlijk nemen. En als hij het verkleinwoord ahoritica gebruikt, denk dan vooral niet dat onmiddellijk nog onmiddellijker wordt. Als een Cubaan een afspraak heeft gemaakt om vier uur, neemt hij – ofschoon hij niets te doen heeft – pas om kwart over vier een douche. Het moment van het zich gereedmaken ervaart hij als een haast intens geluk. Hij weet immers dat de ander dat precies zo ervaart.

De Cubaan staat bekend als dienstig en solidair. Zijn gastvrijheid is legendarisch. Hij draagt de vrijheid hoog in het vaandel, maar volgens Masó vervalt hij daardoor soms in een staat van losbandigheid. Hij is lichtgeraakt en arrogant, wat hem soms in een agressieve pauw verandert. Hij belijdt de zelfverheerlijking en lijdt aan hanigheid. Het machismo is geen Cubaans privilege. De Mexicanen zouden de eersten zijn om dit aan te vechten, maar de overheersingdrang van de Cubaanse man is evenmin een fabeltje. Als Raes een koppeltje heeft zien naderen, dat gevraagd heeft of zij een foto van hem mochten nemen, en vervolgens de vrouw de camera in de handen heeft proberen te stoppen, weet hij wat ik bedoel. De Cubaan voelt een permanente drang een belangrijke rol te spelen in de maatschappij en het gevolg van zijn frustraties is een onophoudelijke ontevredenheid. Een statussymbool als een auto bezitten (het fotoboek wemelt ervan) is voor een Cubaan nog altijd super. Boudy houdt vol dat het met het machismo op Cuba allemaal nog meevalt, omdat de vrouw in feite de touwtjes in handen houdt.

Een onthutsend deel van het leven van een Cubaan gaat voorbij zijn hart. Zijn emoties halen het op de rijkdom aan ideeën. Hij houdt van zijn naaste in bijbelse zin en bezit een romantische ziel. Boudy stelt in grote mate de natuur verantwoordelijk voor het romantische in de Cubaan. Het woud (vóór de 17de eeuw was Cuba voor negentig percent bebost), de blauwe zee met zijn bevallige baaien en riffen, de weelderige fauna en flora, de koningspalmen, maar ook bepaalde vormen van inheemse en koloniale architectuur en verschillende lichtschakeringen hebben van de Cubaan een vreselijke dromer gemaakt. Raes was zo handig in zwart-wit te werken, wat de kijker onbewust tot kleurrijke verbeelding verplicht.

De Cubaan versiert en liefhebbert de hele dag door, maar doet dat niet op een stuntelige manier. Hij neemt er de tijd voor en creëert voor de gelegenheid een originele woordenschat. Met de Cubaanse piropos of luidop geuite complementjes, kan men boekdelen vullen. De Cubaan is erg beminnelijk, maar soms wispelturig en agressief. Hij springt van liefde naar afkeer, van bewondering naar het vergeten, van een zoen naar een belediging. Een paraderend vrouwenlichaam, een knipoog of de geur van een parfum is voor de Cubaanse man voldoende om zijn hartstochten tot vreselijke proporties op te blazen. Het huwelijk is de ultieme liefdesverklaring en de gemiddelde Cubaanse man herhaalt het onontkoombaar ritueel minstens drie à vier keer. (Iets minder in aantal aanwezig in het fotoboek).Foto Fabien Raes

Voor de actief zinnelijke mens is Cuba een paradijs. Volgens Masó leeft een groot gedeelte van de bevolking enkel om de vleselijke verlangens te bevredigen. Dit spel heeft een belangrijke sociale dimensie, want de man moet ook uitpakken met zijn veroveringen. Een intelligente, beschaafde en redelijke Cubaan zal vrolijk vertellen dat hij zijn best zal doen een leuk meisje te benaderen en ‘het’ zo vaak hij kan met haar wil doen, zonder dat zijn attenties tegenover zijn vrouw aan intensiteit zullen inboeten. Het is niet enkel Masó opgevallen dat de Cubaanse vrouwen mooi en exuberant zijn, dat hun lichamen bevallige vormen hebben en dat hun natuurlijke koketterie in de tropen lagere hartstochten wakker maakt.

Onder de vele karakteristieken van de Cubaanse aard krijgt de zinnelijkheid ook van Raes een tien. Niet de rechte lijn, maar de kromme en de parabool is toonaangevend. Zelfs de koningspalm geeft ondanks zijn verticaliteit van een lichtbuikige sierlijkheid blijk. Op de meerderheid van de foto’s staat de sensuele curve het genadeloze perspectief in de weg, hetzij in hoedanigheid van een auto-onderdeel, een barokke gevelversiering, of de positie van het vrouwenhaar. Bovendien brengt Raes ons met zijn vrouwenfoto’s ongewild terug naar het einde van de 18de eeuw, toen enkele gezagsdragers de eerste moraliteitswetten ontwierpen, terwijl ze door het raam naar de vrouwen staarden die nog met een naakt bovenlijf door het leven liepen. Voor Masó is de zinnelijkheid nog een gebrek. Raes laat haar zien in haar meest vleselijke vorm. Meer dan de twee andere auteurs heeft hij willen strelen en ook dat is een Cubaanse karaktertrek.

Bron: http://home.scarlet.be/huib.billiet/overcuba/cubaanseaard.html

CubaConga

CubaConga het boek dat je gelezen moet hebben voor je naar Cuba gaat.

 

Als je binnenkort naar Cuba gaat heb je vast al de Lonely Planet aangeschaft. Om een beetje een idee te krijgen van Cuba. Of je hebt Made in Havana gekocht om alvast de sfeer te proeven. Allemaal heel leuk.Maar ik leerde pas echt wat over Cuba toen ik de man ontmoete die zei niet de schrijver te zijn van CubaConga. Dit boek móet je gelezen hebben alvorens naar Cuba af te reizen. CubaConga, “de beste alternatieve Cuba reisgids”

 

Cuba is een bizar land. En zoals de man zegt die het boek CubaConga niet geschreven zegt te hebben, het is een fantastisch shitland. Natuurlijk is Cuba het land van rum, sigaren, salsa en oldtimers.

CRW_5754

Maar Cuba is ook het land de libreta, communisme en censuur. Dit zijn boeiende dingen voor toeristen. Maar het is heel moeilijk (onmogelijk) het land te doorgronden in 2 – 3 vakantie in Cuba.

En daarom is CubaConga geschreven. Een Nederlandstalig boek dat een goed beeld schept van het land waar niets is wat het lijkt. En wat op een humoristische wijze geschreven is.

Hieronder leest u een paar passages:

“Cuba is een waanzinnig gaaf shitland, en jij mag kiezen welke kant van de medaille boven komt drijven.”

“Geen enkele huurauto heeft een routeplanner, gewoon omdat GPS in Cuba verboden is. Gelukkig staan er meer dan genoeg navigatiesystemen langs de weg. Wij zouden dat lifters noemen.”

“Zodra het warmer is dan 24 graden klagen de Cubanen over de warmte. Als het kouder is dan 23 graden klagen ze over de kou. Alleen als het 23,5 graden is wordt er niet over het weer geklaagd.” > Heel herkenbaar, zelfs Jesús heeft meestal maar een magisch moment van een half uur waarin hij het ‘lekker weer’ vindt, alles daarvoor of daarna gaat gepaard met gepuf en gesteun over ondraaglijke hitte-dan-wel-kou…

CRW_5719

Echt dit boek moet je gelezen hebben. Het kost € 11,95. Maar dat heb je in een halve dag al terug verdiend op het moment dat je in Cuba bent.

 

Je vindt de link naar het e-book hier.

Als je het boek gelezen hebt laat het me dan niet weten maar vertel het anderen.

Het Casa Particular Project (2)

Dankzij een ruime bijdrage van een gulle gever uit Roosendaal staan er weer een groot aantal artikelen op Marktplaats te koop waarvan de opbrengst naar het Casa Particular Project zal.

Kijk gerust een hier rond en wie weet zit er iets voor u bij. Zoals u weet komt de opbrengst goed terecht.

Bij het vorige project zijn een aantal oude mobile telefoons meegegaan naar Cuba die daar verkocht zijn. Van de opbrengst heeft de familie de laatste hand kunnen leggen aan de waterput. Deze is nu voorzien van een pomp en deze staat nu in een afsluitbare unit. Nu hopen op veel regen want door de enorme droogte staat de put al enige tijd droog.

 

11822430_10205946652203455_2992429026780111460_n 11825681_10205946652323458_4796311903589817152_n 11855808_10205946652643466_7874148265190436440_n 11880594_10205946652363459_8477097359471948185_n (1)

Het Casa Particular Project

Momenteel zijn we bezig met een project om een casa particular annex paladar op te zetten in de provincie Holguin (in het oosten van Cuba). Dit project gaat een Cubaanse familie ondersteunen waardoor hun levenstandaard aanmerkelijk zal worden verbeterd.

 

 

Naast de casa particular (bed & breakfast) zal er een paladar (klein restaurant aan huis) gestart worden. Daarnaast zal er een mogelijkheid zijn tot het huren van fietsen en rondrijden in oude klassieke auto’s!

Hoofd van het gezin, Elizabeth Lores Ávila zal zorg dragen voor de dagelijkse leiding van de casa. Zoon Javier, die momenteel een opleiding aan de horecaschool volgt, zal zijn uitstekende kookkunsten tonen vanuit de de keuken en zal zorg dragen voor de bediening. Daarnaast zal Chino Lores Ávila, de broer van Elizabeth, zorg dragen voor de verhuur van fietsen, de rondritten in de antieke auto’s en de transfers van en naar de luchthaven.

Uiteraard is voor een dergelijk project geld nodig. Dit geld wordt door www.casa-particular.nl bijeen gebracht door de verkoop van gebruikte goederen op diverse (rommel) markten en Markplaats. Daarnaast gaan we met ingang van 2016 het land in met The Cuban Taste Foodtruck. Waarbij wij uw feest, evenement of bedrijfsuitje opluisteren met heerlijke Cubaanse snacks. De opbrengst hiervan zal ten goede komen van ons casa particular project.

Uiteraard zijn uw giften en donaties ook zeer van harte welkom.

Wie zijn wij?

De drijvende kracht achter www.casa-particular.nl is Jos Goedkoop (1969), hij verblijft diverse keren per jaar op Cuba sinds augustus 2010. In augustus 2013 is hij getrouwd met zijn Cubaanse vrouw Elly Lores Ávila. (1979). Samen runnen zij deze website en organiseren ze rondreizen door Cuba met overnachtingen in casa’s particulares. Daarnaast zijn ze bezig met de bouw van hun eigen casa particular.

539251_4701105283633_1580424769_n

Rondreis

Wij kunnen u de volgende 16 daagse rondreis aanbieden op basis van verblijf in casa particulares. 
Iets wat uniek is in de reisbranche!

INTRODUCTIEPRIJS TOT 1 MEI 2017 € 899,- (prijs per 2 personen) 

Incl. transfer van en naar luchthaven Holguín, autohuur en hotel.

Excl. Vlucht, Visum, Auto verzekering en casa’s*.

*Casa’s kunnen afwijken.

 

Het betreft hier geen standaard rondreis. De reis kan geheel naar uw eigen wensen worden aangepast. Wit jij een bepaalde stad of bezienswaardigheid bezoeken, wij regelen het voor jou. Wilt je liever een 8 daagse rondreis? Ook dit is mogelijk. Een privéchauffeur? Regelen we. Vraag hier gratis gratis meer info. En bespaar te geld tijd en moeite.

Holguín
(3 nachten)

Holguín is de hoofdstad van de gelijknamige provincie Holguín. De provincie leeft van suiker-, bonen- en koffieproductie. Ondanks dat het niet zo toeristisch is zijn er diverse leuke en goede restaurants te vinden.

Een aanrader voor als je in Holguín bent is de heuvel van het kruis of ‘Loma de la Cruz’. De Loma de la Cruz ligt 261 meter boven de zeespiegel en is het hoogste punt van de stad. De heuvel heet zo vanwege het houten kruis dat boven op de heuvel te vinden is. Wil je het kruis met eigen ogen bewonderen? Houd er dan wel rekening mee dat je een enorme trap op moet. Elk jaar in de maand mei betreden duizenden mensen de trap ter ere van de ‘Romerias de la mayo’. Dit is een traditie in Holguín.
55LalomadelacruzHolguin
Holguín is de stad met de meeste parken op heel Cuba. Het Parque Calixto García is het bekendste park en ontstaan in 1720. Vele bekende gebouwen zijn gesitueerd aan het park en plein, zoals Museum La Periquera. Het park is een goed uitgangspunt als je door de stad wilt lopen en toch de bezienswaardigheden in de buurt wilt hebben. Zo staat onder andere Museo Provincial de Holguin aan het park, maar ook het National Monument, een theater en een bioscoop.

U verblijft in Casa Villa Lois.

Guardalavaca
(2 nachten)

Guardalavaca Beach is een strand met parelwit zand en het water heeft een prachtige turquoise kleur. Het strand is geschikt voor sportactiviteiten zoals snorkelen, diepzeevissen, volleybal, kajakken en zeilen met de catamaran. Voor wie liever lekker in de zon wilt liggen is dit strand ook perfect. Heb je genoeg van de hele dag in de zon liggen? Loop dan naar de markt naast Guardalavaca Beach waar je leuke souvenirs kunt kopen.

03-700

Iets ten zuiden van Guardalavaca, in de omgeving van Holguín, ligt de archeologische vindplaats Chorro de Maita. Hier vind je overblijfselen van de inheemse Taíno-indianen en is een Taíno-dorp nagebootst. Het is de grootste begraafplaats van de Grote en Kleine Antillen.

U verblijft in Casa Villa Bely.

Banes
(1 nacht)

In Museo Indocubano in Banes, een stad in het noorden van de Holguín regio, vind je een indrukwekkende collectie artefacten van de precolumbiaanse Cubaanse geschiedenis. In het museum kun je juwelen uit de Holguín regio bewonderen, maar ook het eerste gevonden skelet dat gevonden is in Chorro de Maíta is er te zien. Wat je echter niet mag missen is het meest bijzondere artefact, het kleine gouden afgodsbeeld van de god van de vruchtbaarheid. Er zijn gidsen aanwezig die je met plezier rondleiden.

U verblijft in Casa Julio Danta

chorro-de-maita05

Mayari
(2 nachten)

Op weg van Banes naar Mayari is het zeker de moeite waard een klein stukje om te rijden om in Biran het geboortehuis van Fidel Castro te bezichtigen.

cc24

Cayo Saetia is een kunstmatig eiland gevormd aan het begin van de twintigste eeuw. Bij het afsnijden van het Entrecascos schiereiland om een kanaal van ongeveer 100 m van lengte te bouwen om de baaien van Levisa en Cabonico te verbinden met het doel om het zeil tussen beide punten te vergemakkelijken. Het is gelegen in het Nipe Bay, in de noordkust van Cuba, het behoort bij het dorp Mayarí in de oosterse provincie Holguín.
Om hun natuurlijke belangrijkheid is dit gebied opgenomen in het nationale systeem van beschermde natuurgebieden van Cuba in de catagorie Natural Park. Cayo Saetia is toegangelijk vanuit de lucht (met behulp van een helicopter) of gewoon over land met de auto dor middel van een ophaalbrug die het eiland verbind met het vaste land. Cayo Saetia is een onbewoonde plek in een bijna maagdelijke staat die de unieke kans bied om een safari per jeep te maken. Het bezit 12 bijna maagdelijke stranden en een zee dat lijkt op een rustige lagune. Mat prachtig blauw water en parelwitte stranden.

U verblijft in Casa ChanChan.

189024a_hb_a_002

Baracoa
(2 nachten)

Baracoa is zowel voor culuur- als natuurliefhebbers een goede stop.
Baracoa is de eerste stad die door de Spanjaarden gesticht werd en het nabijgelegen nationaal park Alejandro de Humboldt is een must voor natuurliefhebbers. Eén van de grootste aantrekkingskrachten van Baracoa is de geïsoleerde ligging van de plaats. Hierdoor is het nog altijd een zeer authentieke Cubaanse stad, waar het toerisme maar langzaam voet aan wal krijgt. Wanneer u naar Baracoa afreist merkt u vanzelf waarom niet iedereen ervoor kiest de stad te bezoeken. De Farolapas, die de toegangsweg vormt, is niet weggelegd voor onnauwkeurige of bange automobilisten. Onderweg geniet u wel van de meest prachtige vergezichten. Begin uw verkenning van de stad zelf op het centrale plein, waar de lokale bevolking bij elkaar komt. Op het Plaza Independencia staat de Nuestra Señora de la Asunción kerk. Hier bevindt zich één van de grootste schatten van Cuba en de gehele Nieuwe Wereld, het Cruz de la Parra. Dit houten kruis is minstens 500 jaar oud en zou door Columbus geplaatst zijn bij zijn aankomst op Cuba. Meer over de geschiedenis van Baracoa krijgt u te zien en te horen in het Museo Municipal, dat gevestigd is in het Fuerte Matachín, dat deel uitmaakt van de verdedigingswerken van Baracoa. U leert onder andere over het leven van de Indianen, de onafhankelijkheidsoorlogen en de aanvallen van piraten die Baracoa moest doorstaan. Interessant is een bezoek aan het Museo Arqueológico Cuevas del Paraíso, dat gelegen is in Indiaanse grotwoningen. U krijgt hier inzicht in het leven van de oudste bewoners van Cuba.

bulevar_de_baracoa

In de omgeving van Baracoa kunt u prachtig wandelen. Niet te missen is El Yunque, de bijzonder gevormde rots die u al van ver ziet liggen. Maar minstens zo mooi is het Alejandro de Humboldt nationaal park, dat tot een UNESCO biosfeer gebied hoort. Het gebied bestaat uit berglandschap, baaien, koraalriffen, kustvlakten, tropische bossen, mangrovebossen, rivieren en beken. Vanuit Baracoa worden begeleide wandel- en bootexcursies georganiseerd. Ook kunt u terecht in het bezoekerscentrum, dat zich aan de Bahía de Taco bevindt. In het park komen veel bijzondere planten- en boomsoorten voor. Bijzondere vogels, reptielen en zeekoeienvormen de hoogtepunten voor wat betreft de faunawereld van het park.

U verblijft in Casa Baracoa

eljunco

Guantanamo
(2 nachten)

Guantánamo ligt in het zuidoosten van Cuba en is de hoofdstad van de gelijknamige provincie. Guantánamo betekent land tussen de rivieren. Op ongeveer 15 kilometer van deze stad ligt de omstreden Amerikaanse marine basis Guantánamo Bay, wat officieel grondgebied van de Verenigde Staten is binnen het land Cuba. In het noorden van de stad ligt de heuvelrug Sierra Maestra, dit is het hoogste gebergte van Cuba. Het bekende nummer Guantanamera is van oorsprong een Cubaans nummer en betekent vrouw uit Guantánamo.
Guantánamo heeft net als de rest van Cuba een savanneklimaat. Maar de naburige bergketens hebben wel een beetje invloed op het klimaat hier. De zomers kunnen hier warm en vochtig zijn maar vooral erg nat. In de zomermaanden is hier het regenseizoen en kunnen hier stevige buien vallen. In de wintermaanden zakt de temperatuur iets maar verdwijnen de buien ook bijna helemaal waardoor het verblijf hier een stuk prettiger is. Men dient in deze regio in de zomermaanden ook altijd rekening te houden met tropische stormen en orkanen.

U verblijft in Hotel Guantanamo

Santiago de Cuba
(2 nachten)

Santiago de Cuba is na Havana de grootste stad van Cuba en zeker ook één van de leukste. De stad is gelegen aan een baai en omgeven door bergen, wat een leuke invloed op de stad heeft. De bergen werken ook als een windscherm waardoor het vaak nog warmer aanvoelt dan in de rest van Cuba. Meer dan andere steden in het land zie je in Santiago de Cuba duidelijke Afrikaanse invloeden terug. Zo zie je bepaalde rituelen en Afrikaanse goden terug in uitdrukkingen door de stad heen.

Muziek en uitgaan
Santiago de Cuba is zonder twijfel dé stad van de muziek. De Afrikaanse invloeden zijn ook in de muziek terug te horen maar de Cubaanse muziek overheerst. Breng zeker een bezoek aan het beroemde Casa de la Trova voor geweldige optredens maar ook op genoeg andere podia treden dagelijks goede lokale artiesten op. Uitgaan in Santiago draait dan ook vooral om de muziek. Bars en clubs zijn makkelijk te vinden in de stad. Als je uitgaat kan je dan ook het best gewoon rondlopen en kijken waar de leukste muziek vandaan komt.
Bezienswaardigheden Santiago de Cuba
De koloniale wijk van de stad is de wijk met de meeste bezienswaardigheden. Het plein Parque Céspedes is het middelpunt van de stad. Sowieso is het leuk om op het plein te zitten en van de sfeer te genieten maar er staan ook een paar hele mooie gebouwen. Bezoek zeker het Museo de Ambiente Cubano aan de westkant van het plein. Dit is de vroegere woning van Diego Velazquez en staat vol met prachtige voorwerpen. Volg vanaf hier de straat Alquilera naar Plaza Dolores. Onderweg kom je aan aantal leuke restaurants en gebouwen tegen. Zo ligt hier ook de Calle Heredia wat misschien wel de leukste straat van Santiago de Cuba is. Iets meer naar het noorden ligt de Cuartel Moncada. De kazerne werd door Fidel Castro en co in 1953 (vergeefs) bestormd en speelt daarmee een belangrijke rol in de Cubaanse geschiedenis. Er is een museum in gebouwd en is voor de geschiedenis liefhebbers zeer interessant. Iets buiten de stad ligt het Castillo del Morro San Pedro de la Roca. Een stenen fort dat belangrijk was in de verdediging van Santiago.

U verblijft in Casa Roy’s Terrace Inn

santiago-de-cuba

Holguín
(1 nacht)

U verblijft in Casa Villa Lois

Privé gids

Wilt u een rondreis maken door Cuba maar heeft u geen zin in en groepsreis en is zelf met een huurauto door Cuba rijden niets voor u? Dan is een privé gids precies wat u zoekt.

U bent onderweg met uw eigen chauffeur in uw eigen tempo. Op deze manier leert u het land en zijn bevolking pas echt goed kennen. U komt op plaatsen waar u zelf of met een groepsreis nooit zou komen. U hoeft zich geen zorgen te maken over u reisplan en accommodatie.

Uw privégids staat gedurende uw reis dag en nacht voor u klaar. Het programma kan geheel naar uw wensen worden aangepast. Wilt u na een lange avond salsa dansen worden opgehaald geen enkel probleem. Uw privacy is volledig gewaarborgd.

Wilt u een heerlijk traditioneel Cubaans diner midden op het platteland in het oosten van Cuba bij een Cubaans gezin thuis? Geen probleem dit kunnen wij voor u verzorgen.  Alles is mogelijk en bespreekbaar.

Onze gids spreekt naast Spaans ook Engels, desgewenst kan er tegen meerprijs een Nederlandse gids worden ingezet.

Uw gids zal u alle facetten van Cuba laten ervaren van cultuur tot dansen en eten. Van het legendarische Havana met zijn koloniale op de UNESCO lijst vermelde monumenten het kleurrijke Trinidad tot de hagel witte stranden van Guardalavaca. Onze gids kijkt er naar uit om een prachtige rondreis voor u te verzorgen.

Macina

1 11 12 13